ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Όπως είναι γνωστό είχα υποβάλλει αίτημα στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ρήγα Φεραίου για την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε να ενημερωθεί το σώμα για τις ενέργειες του δήμου, όσον αφορά στην αποκατάσταση των πληγέντων, καθώς και για την κατάσταση που επικρατεί με τα πλημμυρικά φαινόμενα στις παρακάρλιες περιοχές.
Η συνεδρίαση δεν συγκλήθηκε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, χωρίς να γνωρίζουμε γιατί ο δήμαρχος την αποφεύγει.
Εκτός όμως από την ενημέρωση, πρέπει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε ο δήμος να πάρει αποφάσεις και να ζητήσει ένταξη σε χρηματοδότηση λόγω της κακοκαιρίας.
Συγκεκριμένα θα μπορούσε ο δήμος, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να προχωρήσει στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Κεντρική Ένωση Δήμων με τίτλο
“Αντιμετώπιση συνεπειών στο δήμο Ρήγα Φεραίου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου ” και σχέδιο αυτής, όπως έπραξαν και γειτονικοί δήμοι που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.
Επίσης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να υποβληθεί πρόταση στο υπουργείο Εσωτερικών για ένταξη και χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων με τίτλο :”ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ.”
Η υποβολή των προτάσεων που ανέφερα απαιτεί απόφαση του συλλογικού οργάνου, που είναι το δημοτικό συμβούλιο, για αυτό απορώ γιατί ο δήμαρχος αποφεύγει αυτή τη συνεδρίαση. Ακόμη και αν υπέβαλλε ο δήμαρχος δική του πρόταση, που δεν γίνεται αφού χρειάζεται απόφαση δημοτικού συμβουλίου, γιατί δεν ενημερώνει το σώμα.
Όσον αφορά στο θέμα της υγείας των κατοίκων στις παρακάρλιες περιοχές, υπεβαλλα ερώτημα στη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ( Αρ. πρωτ. 11866 18-9-2023) για το πόσο ασφαλής είναι η υγεία των κατοίκων από τα λιμνάζοντα νερά, τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σ’ αυτά και αρκετά νεκρά ζώα.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο