Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου