Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Στεφανοβικείου