Η Αθανασία Τζαμτζή – Λαγονίκα είναι υποψήφια με τον συνδυασμό μας

team

Αθανασία Τζαμτζή - Λαγονίκα

Επιμελήτρια κοινωνικής πρόνοιας

Η Αθανασία Τζαμτζή -Λαγονίκα, επιμελήτρια κοινωνικής πρόνοιας, από το Βελεστίνο, είναι υποψήφια με τον συνδυασμό μας “Ανανέωση και συνεργασία για τον δήμο μας”, στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου.
Της ευχόμαστε καλή επιτυχία!!