Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Περιβλέπτου

Γάτος Αθανάσιος του Γεωργίου

Γάτος Νικόλαος του Χρήστου

Ζούγρου Παρασκευή του Ηλία

Καπνιάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Καφίδα Ελένη του Δημητρίου

Μαυροειδής Αθανάσιος του Αποστόλου