Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ριζομύλου

Κακαζιάνης Ζήσης του Αθανασίου

Μπαλγουράνος Χαράλαμπος του Ευθυμίου

Ρομφαίας Δημήτριος του Στάμου

Σεσκλιώτης Τιμολέων (Τίμος) του Θεοχάρη

Σταυροπούλου Ροδοθέα του Φωτίου