Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Στεφανοβικείου

Ελαφρού Μαρία του Βασιλείου

Λαδέρη Δήμητρα του Δημητρίου

Μπαρτζιάλη Ευγενία του Αποστόλου

Σβερονόπουλος Ευθύμιος του Δημητρίου