Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αερινού

Γαλογαύρος Αναστάσιος του Χρήστου

Μαστροχρήστου Αρχοντούλα του Αριστείδη

Μπλέτσας Κωνσταντίνος του Αθανασίου

Τζανής Αλέξανδρος του Ηλία