Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Καναβός Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

Κίτσιος Γεώργιος του Ταξιάρχη

Νασιάκος Αθανάσιος του Δημητρίου

Οικονομίδη Κωνσταντινιά του Βασιλείου

Παπαδανιήλ Χρήστος του Κωνσταντίνου

Πασσιά Ελένη του Ιωάννη