Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καναλίων

Βαρσαμάς Γεώργιος του Νικολάου

Δημοπούλου Φωτεινή του Αποστόλου

Καλαμίδας Ιωάννης του Δημητρίου

Κοντοστέργιος Αθανάσιος του Ευαγγέλου

Νταή Χρυσούλα του Νικολάου

Παπαδοπούλου Ιωάννα του Κωνσταντίνου

Πούλιου Κουφού Ιουλία του Αθανασίου

Σανίδας Απόστολος του Παύλου