Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μικρού Περιβολακίου

Σιαμανίκου Ουρανία του Στεργίου

Τσιουμπέκος Μιχαήλ του Γεωργίου

ΧουσιάφηΤσουκαντάνα Ευαγγελία του Βασιλείου