Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βελεστίνου

Αποστολίνα Καπτσιανού Ανδρομάχη του Αποστόλου

Βουβουσιώτη Φανή του Δημητρίου

Κουσκουρίδας Αθανάσιος του Δημητρίου

Λίταινας Γεώργιος του Βασιλείου

Ντόντου Ζωή του Νικολάου

Παπαθανασίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Σαμουήλ Μπόλη Ιωάννα του Γεωργίου

Σαράντης Χρήστος του Στεργίου

Σούκια Σαράντη Παρασκευή του Βασιλείου

Σούρλας Αθανάσιος του Δημητρίου

Τέτσα Ιωάννα του Μιχαήλ

Τρίγκας Χρήστος του Δημητρίου

Χαλιμούρδα Ελένη του Παναγιώτη