Υποψήφιος στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου ο Χρήστος Παπαδανιήλ,

team

Χρήστος Παπαδανιήλ

Eλεύθερος επαγγελματίας

Στο συνδυασμό μας “Ανανέωση και συνεργασία για τον δήμο μας” εντάσσεται σαν υποψήφιος και ο
Χρήστος Παπαδανιήλ, ελεύθερος επαγγελματίας,
από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία!!